การเกิดหนี้กับ บัตรเครดิต Lotus และบัตรเครดิตทุกประเภทในปัจจุบันนี้เกิดวิกฤต เศรษฐกิจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีปัญหาหนี้สินมากขึ้น จึงทำให้เกิดการทำบัตรเครดิตกันเป็นจำนวนมากเมื่อคุณมีภาระหนี้สิน ทั้งจากบัตรเครดิตต่าง ๆ สินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้นอกระบบรูปแบบต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน เป็นพนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการจำนวนมาก ซึ่งในการที่เราทำการสมัครทำ บัตรเครดิต Lotus หรือ สินเชื่อของโลตัส และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ทำให้คุณสุขสบายได้ในช่วงระยะแรกที่ใช้ แต่หากใช้บริการจนเกินอัตราที่กำหนดไว้ ก็จะทำให้เกิดหนี้ไม่ร็ตัว ในการมีหนี้กับ บัตรเครดิต Lotus นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลก เพราะแค่เพียงเราได้ทำการสมัครแล้วนำบัตรเครดิต Lotus นั้นไปใช้บริการแล้วเกิดมีการเก็บดอกเบี้ยก็ทำให้คุณมีหนีติดตัวที่มาจากบัตรเครดิต Lotus นั้นแล้ว ซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงในการผ่อนชำระในสินค้าที่มีการเสียดอกเบี้ยนั้นได้ หรือใช้บริการในส่วนที่ก่อให้เกิดการคิดดอกเบี้ยให้น้อยลด บัตรเครดิต Lotus